INCIDENT.NU

VAD ÄR EN INCIDENT?

     

Med "incident" menas ofta ett tillbud, ett missöde, eller en mindre allvarlig olycka. I många organisationer rapporteras sällan incidenter (för "det hände ju inget allvarligt") men systematisk kartläggning av incidenter kan vara avgörande för att minska risken för att allvarligare olyckor inträffar.

Tjänsten www.incident.nu är ett webbaserat system för inrapportering, administration och analys av incidenter. Systemets målsättning är att vara så enkelt att alla som arbe­tar i organisationen kan rapportera in tillbud som inträffat, samtidigt som systemet ger ett fullvärdigt stöd i dokumentations- och utvärderingsarbetet för säkerhetsansvariga.
Trasigt fönster

Klotter